Persondatapolitik og dataetik for 5E Byg A/S

Virksomhedens dataetik generelt

5E Byg behandler generelt ikke data om besøgende, kunder, forretningsforbindelser, medarbejdere eller andre med mindre det enten er lovpligtigt eller nødvendigt for at varetage en given opgave for bygherre. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. Der anvendes ikke AI eller machine learning i virksomheden eller på foranledning af virksomheden. Det er 5E Byg's opfattelse den bedste markedsføring sker gennem veludførte projekter og sober omgang med medmennesker. Påvirkning eller manipulation på baggrund af databehandling eller -segmentering ønsker virksomheden ikke at benytte sig af og indsamler derfor ikke oplysninger til brug herfor.

 

Virksomhedens dataansvar, behandling og videregivelse af oplysninger

I forbindelse med virksomhedens primære drift, behandles oplysninger, der er omfattet af persondataforordningen – herunder personfølsomme oplysninger. Dette medfører at virksomheden må anses som dataansvarlig. 5E Byg hører under det danske datatilsyn og implementerer EU-forordningen i henhold til danske retningslinjer.

Almindelige personoplysninger, der behandles:

Almindelige kontaktoplysninger der er nødvendige for virksomhedens drift, dvs. sagsbehandling af projekter fra tilbudsfase til afsluttet byggeri – navn, stilling, virksomhed (og virksomhedens data), telefonnr., e-mailadresse. Såfremt det er relevant for løsningen af en given opgave i forbindelse med virksomhedens drift, kan disse oplysninger videregives til tredjepart - eksempelvis i forbindelse med prækvalifikation, tilbudsgivning eller et igangværende byggeprojekt.

Personfølsomme oplysninger:

Følsomme personoplysninger behandles alene hvis det er lovpligtigt - fx ifm. ansættelseskontrakter, lønbehandling og pensionsordning m.v.. Disse oplysninger videregives udelukkende  hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning.

Indsamling af oplysninger

Almindelige personoplysninger

Der indsamles løbende personoplysninger af virksomhedens medarbejdere i den almindelige korrespondance, typisk navn, e-mail og telefonnr. Denne hjemmeside opsamler kun personoplysninger hvis beskedformularen under "KONTAKT" udfyldes. Oplysningerne behandles da alene for at kunne besvare henvendelsen.

Følsomme oplysninger

Der indsamles følsomme oplysninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, ved en medarbejders tiltrædelse af pensionsordning samt ved indgåelse af leasingaftale for ordning omkring firmabil.

Opbevaring af oplysninger

Generelt

Virksomheden benytter Office365 og de værktøjer, der stilles til rådighed af Microsoft for opbevaring af data: Mailkonto, SharePoint og OneDrive. Herudover gøres kun brug af databehandlere, hvor det er relevant for sagsbehandling af et givent projekt i forbindelse med virksomhedens drift (fx. videoovervågning af byggepladser, platformene Ajourbox eller Byggeprojekt) eller i forbindelse med lovpligtig databehandling. Alle medarbejdere er oprettet med tofaktor-godkendelse for at kunne logge på deres Office365 konto.

Almindelige personoplysninger kan tillige opbevares af den enkelte medarbejder i digital- såvel som papir-form (fx kontaktliste ifm. et byggeprojekt). Alle PC’er og mobiltelefoner er beskyttet med password eller fingeraftryk.

Særligt for personfølsomme oplysninger

Personfølsomme oplysninger er udelukkende tilgængelige for betroede medarbejdere og opbevares i digital form hos tilknyttede, kvalificerede databehandlere. Dokumenter i papirform opbevares i aflåst skab, hvortil kun betroede medarbejdere har adgang til nøgle.

Sletning af oplysninger

Generelt

For at kunne leve op til virksomhedens ansvar i forbindelse med byggeprojekter, opbevares oplysninger der anses for relevante for sagen i 6 år efter aflevering. Såfremt der skulle være indledt en tvist, opbevares oplysningerne indtil sagen er afgjort ved relevant juridisk enhed og 5E Byg’s juridiske forpligtelser kan anses for ophørt.

Personfølsomme oplysninger

5E Bygs betroede medarbejdere tilser sletning af personfølsomme oplysninger så snart virksomheden ikke længere er juridisk forpligtet til at opbevare disse. Typisk i forbindelse med at en medarbejder fratræder.

 

 

5E Byg A/S

Cortex Park 12
5230 Odense M

Tlf.: 63 40 41 40

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.